ברוכים הבאים לאתר שאלות ותשובות טכניות נפוצות-אתר תמיכה טכנית|מדריכים
חפשו אותנו בפייסבוק

אתר שאלות ותשובות טכניות נפוצותמדריך לתוכנת  2   Free A Sqaured (a2) Personal

כתב את המדריך: חרמון.

תאריך פירסום המדריך: 23.8.06.

 

הקדמה:

תוכנת A Squared , אחת מהתוכנות המתקדמות בעולם לזיהוי, ניטרול ומחיקה של סוסים טרויאנים ומזיקים נוספים.

התוכנה ניתנת חינמית, אך אם אתם מעוניינים שתפעל כחומת אש ברקע , היא תעבוד רק 30 יום, ויש לרכושה דרך הפנייה שלנו-כאן.

-

ההורדה

 http://www.emsisoft.com

בחרו באפשרות הרצויה:

התקנה

שימוש

 

ההתקנה:

בחרו את השפה האנגלית

בחירת שפה

לחצו על OK

 

מסך ברוכים הבאים

מסך ברוכים הבאים להתקנה

לחצו על Next

מסך תנאי שימוש

מסך תנאי שימוש

סמנו I accept ו-Next

מסך מיקום יעד

 מסך מיקום יעד להתקנת free a squared

בחרו את מיקום היעד המתאים ולחצו על Next

שם שיופיע בתפריט המהיר בהתחל-תוכניות

תפריט מהיר בהתחל -תוכניות ,להתקנת free a squared

לחצו על Next

יצירת אייקונים

יצירת אייקונים,בהתקנת free a squared

לחצו על Next

קרא לפני ההתקנה

קרא לפני ההתקנה,בהתקנת free a squared

ללחוץ על Install, כדי להתחיל בהתקנה

ההתקנה החלה

התקנת free a squared החלה

יש להמתין עד לסיום ההתקנה

ההתקנה הסתיימה

התקנת free a squared הסתיימה

יש ללחוץ על Finish, כדי שהתוכנה תתחיל לרוץ ברקע.

חזרה למעלה

שימוש בתוכנה

כדי שהתוכנה תרוץ ברקע למשך 30 יום , יש צורך בקבלת קוד.

הקוד שקיבלתם באימייל, להפעלת free a squared

יש ללחוץ על Create account

יש לכתוב שם ואימייל

כתיבת שם ואימייל לשליחת קוד , להפעלת free a squared

אם ברצונכם לקבל מידע על חדשות של התוכנה או וירוסים או עזרה , השאירו את ה-V ברביועים.

אם לא-בטלו את כל הריבועים.

יש ללחוץ על Create account.

יש לבחור ב-ok, להפעלת free a squared

יש להיכנס לאימייל, יופיע שם משתמש וסיסמא .

יש ללחוץ במסך על Back to the login

ולאחריו להקיש את שם המשתמש והסיסמא.

המסך הבא יופיע לאחר מכן:

מידע על הפעלת 30 יום free a squared

מידע על תחילת ה-30 יום וסיומו.

יש ללחוץ על Next

ביצוע סריקה ראשונית ל free a squared

תתבצע סריקה ראשונית  ומהירה למחשב, כדי לבדוק שאין כל מזיק במחשב.

מומלץ לא לבצע ,בשלב זה, סריקה.

יש ללחוץ על Next

מסך עדכון התוכנה

מסך עדכון התוכנה, free a squared

יש ללחוץ על Next כדי לעדכן

העדכון החל, יש להמתין עד לסיומו:

המתנה לסיום העדכון, free a squared

העדכון הסתיים:

העדכון הסתיים, free a squared

יש ללחוץ על Clean Computer Now

המסך הבא, יפתח:

בחירת אופציית הסריקה, free a squared

4 אופציות עומדות בפנינו:

סריקה מהירה (Quick Scan)

סריקה חכמה (Smart Scan)

סריקה עמוקה (Deep Scan)

סריקה כללית שגרתית (Custom Scan)

מומלץ לבצע סריקה כללית , שתמשך זמן רב.

הסריקה הכללית תבדוק אם לא קיים כל מזיק בצורה מקיפה ויעילה.

בחירת כונן הסריקה, free a squared

יש ללחוץ על Next, כדי להתחיל בסריקה.

הסריקה החלה:

הסריקה החלה, free a squared

המתינו עד לסיום הסריקה.

בסיום יופיע לכם הודעה אם נמצאו מזיקים או לא.

הודעה אם נמצאו מזיקים או לא, free a squared

הגדרות "חומת האש" של התוכנה ברקע:

הגדרת חומת האש של התוכנה ברקע, free a squared

מומלץ לא לשנות את ההגדרות.

יש ללחוץ על Next

ההגדרות הראשוניות והבדיקות הראשוניות הסתיימו!

יש ללחוץ על Close setup wizard.

כעת יופיע לכם המסך הבא, המודיע על כך שהתוכנה לניסיון 30 יום ועליה לפעול:

הודעה שהתוכנה לנסיון ל-30 יום ברקע, free a squared

לחצו על Continue

לחצו על Security Center ליד שעון המחשב.

תגיעו למסך הבא:

מסך Security Center, free a squared

ניתן לבחור כל שפה אחרת, אם תתמוך התוכנה בעתיד בעברית, כמו שתמכה בעבר בגירסה הקודמת.

אם נבחר ב-Scan pc , נגיע לאותו מסך עם 4 האפשרויות, עליהם הוסבר לעיל.

אם נבחר ב-Quarantine, נגיע למסך הבא:

מסך הסגרה , free a squared

כאשר ימצאו מזיקים, שלא ניתנים למחיקה , יגיעו להסגר .

ניתן למחוקם או לשחזרם בכל עת (אם התגלתה כשגיאה).

נבחר ב-HiJackFree

יופיע בפנינו כל התהליכים הפועלים ברקע:

מסך התוכנות הפועלות ברקע , free a squared

בלשונית פורטים, נראה את כל הפורטים הפתוחים

לשונית פורטים, free a squared

לשונית Autoruns

תראה לכם את התהליכים שיפחתו במחשב  עם מערכת ההפעלה

לשונית מה רץ ברקע, free a squared

לשונית Others מיועדת למתקדמים יותר, ולכן לא יורחב עליה במדריך זה.

חזרה למעלה***