ברוכים הבאים לאתר שאלות ותשובות טכניות נפוצות-אתר תמיכה טכנית|מדריכים
חפשו אותנו בפייסבוק

אתר שאלות ותשובות טכניות נפוצותקובץ NTLDR חסר -  המערכת לא עולה

תאריך פירסום:23.4.8

כתב את המדריך:יהודה גביש.

מדריך זה מלמד מה ניתן לעשות, אם בעת הפעלת המחשב, מופיעה ההודעה:

NTLDR is mising

Press any key to restart

(NTLDR חסר הקש על מקש כלשהו, לאיתחול)

ברוב המקרים, זה לא עוזר, ויש צורך בתיקון הקובץ.

(יש עוד סיבות להופעת ההודעה הנ'ל, אך על-כך נדון בפעם אחרת)

הקובץ ntldr  נמצא במחיצת "C" , במחיצה בה מותקן הוינדוס.

כדי לתקן אותו, ואיתו עוד קובץ בשם ,ntdetect  יש לפעול, כדלקמן:

   הכנס את התקליטור, ממנו התקנת את מערכת הוינדוס.

   יש לברר, שהמחשב יגש לתקליטור, לפני שהוא ניגש לדיסק הקשיח.

   המחשב עולה, ומקבלים חלון, הקש על "R"

   כדי להעתיק את שני הקבצים האמורים,(בהנחה ש"e", הוא כונן הסידי)

Copy e:\i386\ntldr c:\

 Copy e:\i386ntdetect.com

בהצלחה!

חזרה למעלה***