ברוכים הבאים לאתר שאלות ותשובות טכניות נפוצות-אתר תמיכה טכנית|מדריכים
חפשו אותנו בפייסבוק

אתר שאלות ותשובות טכניות נפוצותהמדריך לתוכנת ניהול הסיסמאות my wallet

תאריך פירסום המדריך:23.8.8

כתב את המדריך:GoodMan.

כיום,כאשר עלינו לזכור אלפי סיסמאות שונות כמו סיסמאות לחשבון בנק,אימייל,פייסבוק, ומיי ספייס, מומלץ מאוד להשתמש בתוכנה, שתוכל לרכז עבורנו את כל הסיסמאות ושמות המשתמש ,כך לא יהיה עלינו לזכור את הפרטים הללו  .

המדריך יעסוק בתוכנה חינמית, שזהו תפקידה.

התוכנה ניתנת להורדה, מהקישור הבא

 

המדריך יחולק לשני חלקים

התקנת התוכנה

שימוש בתוכנה

 

 1.התקנת התוכנה

לאחר לחיצה על קובץ ההתקנה, נקבל את החלון הבא:

מסך ברוכים הבאים להתקנה ,תוכנת ניהול הסיסמאות my wallet

נבחר ב-next(הבא):

מסך הסכם הרישיון  להתקנה ,תוכנת ניהול הסיסמאות my wallet

זהו חלון הסכם הרישיון של התוכנה .

במידה ואנו מסכימים נבחר ב-I accept…, ולאחר מכן, נבחר ב-next :

מסך מיקום היעד  להתקנה ,תוכנת ניהול הסיסמאות my wallet

כאן עלינו לבחור את מיקום התקנת התוכנה .

נבצע זאת על ידי לחיצה על browse (עיון) .

נבחר ב-next:

מסך תפריט מהיר  להתקנה ,תוכנת ניהול הסיסמאות my wallet

נבחר ב-next:

מסך יצירת אייקונים  להתקנה ,תוכנת ניהול הסיסמאות my wallet

נוכל לבחור האם ליצור קיצור דרך להפעלת התוכנה בשולחן העבודה(create a desktop icon) .

נבחר ב-next:

מסך קרא לפני  התקנה ,תוכנת ניהול הסיסמאות my wallet

כאן נוכל לראות את פרטי ההתקנה

נבחר ב-install , וההתקנה תחל:

ההתקנה החלה,תוכנת ניהול הסיסמאות my wallet

בסיום ההתקנה, נקבל את החלון הבא:

סיום ההתקנה,תוכנת ניהול הסיסמאות my wallet

נבחר ב-finish(סיום).

כאן מגיע לסיומו שלב ההתקנה

חזרה למעלה .

2.שימוש בתוכנה

זהו החלון שנקבל עם הפעלת התוכנה:

התחברות,תוכנת ניהול הסיסמאות my wallet

בכל תוכנת ניהול סיסמאות, ישנה סיסמא מרכזית המשמשת את הכניסה לבסיס הנתונים של התוכנה, והצגת כל הפרטים.

 כרגע עדיין לא הוגדרה סיסמא, ולכן נבחר ב-login(התחבר).

 נקבל את החלון הראשי של התוכנה:

חלון ראשי,תוכנת ניהול הסיסמאות my wallet

נתחיל מהאייקונים הבולטים שבחלון:

Add(הוספה)-מאפשר הוספת שם משתמש, וסיסמא חדשים .

לחיצה על האופציה, תראה את החלון הבא:

הוספה,תוכנת ניהול הסיסמאות my wallet

*key name –השם שיוצג בחלון הראשי של התוכנה

*category-הקטגוריה אליה ישתייכו שם המשתמש והסיסמא שנזין

*username-שם המשתמש

*password-סיסמא(לחיצה על auto generate  תפתח את החלון הבא):

התנאים לסיסמא,תוכנת ניהול הסיסמאות my wallet

כאן נוכל לבחור את התנאים ליצירת סיסמא באופן אוטומטי על ידי התוכנה.

נוכל לבחור האם התווים יהיו מעורבבים(mixed letters), ואף לבחור את מספר התווים(numbers of chars).

*website address –אתר האינטרנט שאליו שם המשתמש והסיסמא שייכים.

*expire data-התאריך בו הפרטים שהזנו פגים.

נוכל לבחור גם ב-never expire , וכך הפרטים יהיו תקפים תמיד.

 נחזור לחלון הראשי:

חזרה לחלון הראשי,תוכנת ניהול הסיסמאות my wallet

Edit-מאפשר הוספת פרטים לפריט שיצרנו.

Clipboard –מאפשר העתקה של שם משתמש או סיסמא אל כתבן או מעבד תמלילם אחר.

Show/hide –מאפשר לנו לבחור האם נרצה לראות את הסיסמא בחלון הראשי או לא (כמוצג בתמונה ).

Categories –מאפשר לנו להוסיף קטגורית מיון חדשה או לשנות קיימת:

קטגוריה,תוכנת ניהול הסיסמאות my wallet

לחיצה על add category תאפשר הוספת קטגוריה חדשה .

לחיצה על edit category תאפשר שינוי קטגוריה קיימת.

 נחזור לחלון הראשי:

חזרה למסך הראשי,תוכנת ניהול הסיסמאות my wallet

 לחיצה על file (קובץ) תציג שתי אופציות חשובות:

Import-מאפשר ייבוא של שמות משתמש וסיסמאות (סוג קובץ הנתמך על ידי התוכנה בלבד).

 Export-ייצוא פרטי שם משתמש וסיסמא .

 *אופציות אלו טובות, בעיקר לפני פירמוט או כגיבוי .

 Options-קטגוריה זו כוללת את האופציה set master password- בתחילת המדריך הזכרתי, כי מכיוון שלא הגדרנו עדיין סיסמת מסטר נוכל להכנס אל התוכנה, ללא בעיה ,אך במידה ונרצה לשמור על הפרטים, שבתוכנה יהיה עלינו להגדיר סיסמת מסטר שתהיה ידועה לנו בלבד.

זהו החלון שיוצג, בעת לחיצה על האופציה:

אופציות,תוכנת ניהול הסיסמאות my wallet

 *current password-יציג את הסיסמא הנוכחית,במידה וקיימת.

* new/confirm password-תיבות בהן נרשום את הסיסמא החדשה.

 Reminder question- יאפשר לנו לבחור שאלת בטיחות(reminder question)  ואת התשובה לשאלה(reminder answer)(משמש אותנו, כאשר אנו שוכחים את הסיסמא ).

 כאשר נרצה להכנס אל התוכנה, ולא נזכור את הסיסמא נקיש על forgot your password? ולאחר מכן, יפתח חלון שיבקש מאיתנו לענות על השאלה שבחרנו.

 לבסוף תוצג סיסמת המסטר, שתאפשר את הכניסה לתוכנה.

סיסמא לתוכנה,תוכנת ניהול הסיסמאות my wallet

כאן מגיע לסיומו המדריך.

מקווה שיהיה לכם לעזר.

חזרה למעלה***