ברוכים הבאים לאתר שאלות ותשובות טכניות נפוצות-אתר תמיכה טכנית|מדריכים
חפשו אותנו בפייסבוק

אתר שאלות ותשובות טכניות נפוצותמדריך אופציות ההפעלה לתוכנת HiJackThis

כתב את המדריך: Rotema.

תאריך פירסום המדריך:25.4.5

בחרו את האפשרות הרצויה

Main(עיקרי)

Config (לכוון)

הסבר משמעות האותיות ליד כל שורה

Main (עיקרי)

מסך Main

מסך main, תוכנת hijackthis

לאחר הפעלת התוכנה, יש ללחוץ על Scan (סריקה), ואז אתם תקבלו מסך שנראה

כמו בתמונה למעלה .

כל שורה מייצגת רכיב כל שהוא, שעולה עם עליית מערכת ההפעלה ליד כל שורה ישנה אות +

מספר ),כגון R1 ,R2 וכו') הסימון, הוא למעשה, הסבר מה זה כל שורה (ראו את הנספח) .

אתם יכולים לבחור שורה מסוימת ע"י לחיצה על הריבוע שלידה .

Save Log (שמירת לוג) - אופציה זו, מאפשרת לכם לשמור את הממצאים של התוכנה

בקובץ טקסט, אתם רק צריכים לבחור, היכן לשמור את הקובץ ותחת איזה שם.

אופציה זו שימושית מאוד .

FixChecked (תיקון בדיקה) - אם גילתם שורות לא רצויות, וסימנתם אותן (בריבועים),

אז לחיצה על האופציה הנ"ל תמחוק את השורות האלה והתוכנות אשר מוגדרות בשורות

אלו לא יופעלו יותר בעליית המחשב .

Add Checked to ignorelist - (הוסף בבדיקה לרשימת ההתעלמות): והיה ויש לכם תוכנות,

שאתם יודעים, שהם בסדר, ולא מעוניינים שהתוכנה תציג לכם אותן ,

אתם יכולים לבחור בשורות המתאימות, וללחוץ על האופציה הזו.

Config (לכוון) - האופציה הזו, מאפשרת לכם להגדיר את התוכנה כרצונכם -הנושא הבא,במדריך .

חזרה לרשימת האפשרויות

Config (לכוון)

Config (לכוון) - האופציה הזו, מאפשרת לכם להגדיר את התוכנה כרצונכם.

מסך Config -

מסך config, תוכנת hijackthis

הערה : המדריך מתייחס רק לאופציות העיקריות.

Make Backups Before Fixing - (לעשות גיבוים לפני התיקון)- אופציה זו, יוצרת לכם גיבוי,

למקרה שתתחרטו, אתם יכולים לשחזר שורות, שנמחקו בטעות- מומלץ מאוד להפעיל .

Confirm Fixing & Ignoring Of Items (Safe Mode) (אשר תיקון והתעלמות מפריטים

[מצב בטוח])-

אם האופציה הנ"ל מסומנת, אז התוכנה תדרוש אישור לפני מחיקת השורות המסומנות,

אופציה זו, נותנת לכם הזדמנות שנייה, לחשוב ולבדוק את מה שסימנתם - מומלץ להפעיל .

אפשרות ignorelist, תוכנת hijackthis

לחיצה על Ignorelist (רשימת התעלמות), תביא אתכם למסך הנ"ל .

זוהי פשוט רשימה של שורות, שאתם בחרתם להתעלם מהן, אתם יכולים למחוק חלק מהשורות הנ"ל או את כולן , מחיקה של שורות כאן, תביא לכך שהשורות יוצגו.

בסריקה של התוכנה, ותוכלו למחוק אותן.

אפשרות backups, תוכנת hijackthis

לחיצה על גיבוים) Backups ) תביא אתכם למסך הנ"ל - כאן למעשה, ישנה רשימה

(אם הפעלתם את האופציה לגיבוי ב Main של ה Config ) של שורות, אשר מחקתם אותם בעבר .

אתם יכולים לשחזר ,(Resotre) שורות, אשר התחרטתם על מחיקתן ,

כמו כן אתם יכולים למחוק ,(Delete ) שורות

או למחוק את כל השורות (Delete all ) מתוך הרשימה הנ"ל .

אזהרה - מחיקת שורות לא תאפשר את שחזורן, במועד מאוחר יותר,אנא קחו לתשומת ליבכם .

אפשרות misc tools, תוכנת hijackthis

Misc (שונות) כאן שתי אפשרויות עיקריות :

מחיקת התוכנה &יציאה ) Uninstall Hijackthis & Exit ) מכאן אתם יכולים

להסיר את התוכנה Hijackthis , מהמחשב שלכם .

לבדוק לעדכונים אונליין) Check For Updates Online ) כאן אתם יכולים לבדוק האם

הגירסא של התוכנה, שבה אתם משתמשים היא הגירסא האחרונה של התוכנה הזו .

חזרה לרשימת האפשרויות

נספח - הסבר על משמעות האותיות ליד כל שורה

R - Registry, StartPage/SearchPage changes

R0 - Changed registry value

R1 - Created registry value

R2 - Created registry key

R3 - Created extra registry value where only one should be

F - IniFiles, autoloading entries

F0 - Changed inifile value

F1 - Created inifile value

N - Netscape/Mozilla StartPage/SearchPage changes

N1 - Change in prefs.js of Netscape 4.x

N2 - Change in prefs.js of Netscape 6

N3 - Change in prefs.js of Netscape 7

N4 - Change in prefs.js of Mozilla

O - Other, several sections which represent:

O1 - Hijack of auto.search.msn.com with Hosts file

O2 - Enumeration of existing MSIE BHO's

O3 - Enumeration of existing MSIE toolbars

O4 - Enumeration of suspicious autoloading Registry entries

O5 - Blocking of loading Internet Options in Control Panel

O6 - Disabling of 'Internet Options' Main tab with Policies

O7 - Disabling of Regedit with Policies

O8 - Extra MSIE context menu items

O9 - Extra 'Tools' menuitems and buttons

O10 - Breaking of Internet access by New.Net or WebHancer

O11 - Extra options in MSIE 'Advanced' settings tab

O12 - MSIE plugins for file extensions or MIME types

O13 - Hijack of default URL prefixes

O14 - Changing of IERESET.INF

O15 - Trusted Zone Autoadd

O16 - Download Program Files item

O17 - Domain hijack

O18 - Enumeration of existing protocols

O19 - User stylesheet hijack

חזרה לרשימת האפשרויות

חזרה למעלה***